Disclaimer e-mail

De informatie verzonden in e-mailberichten van Macrorom ICT-services is vertrouwelijk en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Aan dit bericht (waaronder ook de eventuele bijlagen worden verstaan), kunnen geen rechten worden ontleend. Het is niet toegestaan het bericht openbaar te maken, te kopiëren en te verspreiden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Macrorom ICT-services. Macrorom ICT-services staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mailbericht, noch voor tijdige ontvangst daarvan. Hoewel uitgaande berichten door Macrorom ICT-services worden gescand op virussen, kan Macrorom ICT-services niet garanderen dat een verzonden e-mailbericht vrij is van virussen, noch dat e-mailberichten worden overgebracht zonder inbreuk of tussenkomst van onbevoegde derden. Indien het e-mailbericht niet aan u is gericht, verzoeken wij u vriendelijk doch dringend de afzender hiervan op de hoogte te brengen en het origineel en eventuele kopieën te verwijderen en te vernietigen.

E-mails sent by Macrorom ICT-services may contain privileged or confidential information, are protected by intellectual property rights, and intended for the sole use of the recipient(s). If you are not the addressee, we notify you that it is strictly prohibited to use the contents (including, but not limited to, total or partial communication or reproduction in any form), nor disclose it in any manner to third parties. Please inform us immediately by reply e-mail and delete the e-mail from your system. The contents of this e-mail is intended for information purposes only. Macrorom ICT-services denies any responsibility for damages resulting from the use of e-mail.

Disclaimer website

De inhoud van deze website is uitsluitend bedoeld om informatie te verschaffen over Macrorom ICT-services en de diensten die zij levert. Ondanks het feit dat uiterste zorg is besteed aan de juistheid van de informatie, kan Macrorom ICT-services geen garantie geven over de volledigheid en juistheid van de informatie op de website, of op de websites van derden waarnaar gerefereerd wordt door middel van een link. De informatie op deze website kan zonder vooraankondiging en op ieder moment worden gewijzigd. Door deze website te bezoeken gaat u ermee akkoord dat, voor zover toegestaan door de wet, Macrorom ICT-services niet aansprakelijk is voor enige directe, indirecte of gevolgschade, hetzij contractueel, hetzij uit hoofde van nalatigheid of andere onrechtmatige gedragingen, gerelateerd aan (a) het gebruik van informatie, materiaal en/of diensten van deze website en/of als gevolg van het gebruik van informatie, materiaal en/of diensten van websites verbonden aan deze website, en (b) de prestaties of het niet presteren van de website zelf. De levering van diensten door Macrorom ICT-services is onderhevig aan de Algemene Voorwaarden, die op aanvraag beschikbaar zijn.Deze website is eigendom van Macrorom ICT-services. Alle auteursrechten en andere rechten van intellectueel eigendom op de inhoud van deze website, waaronder inbegrepen het handelsmerk, patenten, de tekst, de vormgeving, en de beelden en geluiden, behoren toe aan Macrorom ICT-services.De inhoud van de website mag niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Macrorom ICT-services Macrorom ICT-servicesworden verveelvoudigd, gewijzigd en/of openbaar gemaakt, behoudens beperkingen bij de wet gesteld. Het materiaal beschikbaar op deze pagina’s mag slechts worden opgeslagen op eigen computer of worden afgedrukt indien dit uitsluitend bedoeld is voor eigen, niet commerciële gebruik.

iTop ITILMicrosoft Team Foundation serverPHP MySQL Dolibarr ERP/CRMDolimed softwareMicrosoft .NET developmentKringloop Macrorom ICT-services Scrum RUP Agile methods used by Macrorom

Ter verbetering van onze dienstverlening wordt op deze website van Macrorom ICT-services gebruik gemaakt van cookies.