Macrorom ICT-services en samenleving

Macrorom ICT-services hanteert het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen principe. Dat betekent in de praktijk dat we naast het streven naar winst ook onze medemens en het milieu niet vergeten. Bewust en duurzaam omgaan met energie is een belangrijk onderdeel van ons duurzaam Kringloop Macrorom ICT-servicesondernemen. Het energieaspect heeft te maken met één van de speerpunten: CO2-neutrale productie met zo min mogelijk afval en andere vervuilende aspecten. Op die manier draagt Macrorom ICT-service een steentje bij aan de duurzaamheid van de wereld.

Duurzame energie

Energiekosten nemen alsmaar toe. De kosten van grondstoffen, afvalverwerking, waterzuivering en regulering stijgen. Als bedrijf hebben we gekozen voor het gebruik van groene energie en investeren we in het behoud van bossen (o.a. in Uganda en Brazilië). Daarbij hebben wij ook extra investeringen gerealiseerd waardoor we ook zelf leverancier van duurzame door zonne-energie opgewekte groene stroom zijn.

CO2 neutraal hosting
Kritisch blijven

Macrorom ICT-services vindt het van essentieel belang om kritisch te blijven kijken naar alle aspecten van de bedrijfsvoering. Bij aanschaf van componenten voor ons serverpark en andere bedrijfsmiddelen stellen wij zonder uitzondering hoge eisen aan de energiezuinigheid. Belangrijk vinden wij ook dat alle randzaken binnen het bedrijf ook duurzaam én eenvoudig recyclebaar zijn.

Uitdaging

Het onderwerp duurzaamheid voorziet hoe dan ook de gemiddelde ICT-organisatie voor de komende jaren van voldoende uitdaging. Het is dan ook bij uitstek een onderwerp waar een proactieve ICT-consultant met business sense kan laten zien dat ICT meer is dan een kostenpost en die alleen bezig is met techniek.

ICT en onderwijs & non-profit

Op 29 september 2014 hield minister Asscher zijn betoog over de vergaande gevolgen van robotisering in de maatschappij en de gevolgen daarvan. Volgens hem is het dringend nodig dat het middelbaar beroepsonderwijs “een kwaliteitssprong” maakt. Op basisscholen zouden kinderen vaardigheden aangeleerd moeten krijgen waar behoefte aan is in “het tweede machinetijdperk”. Lezen, schrijven en rekenen is belangrijk, zegt Asscher, “maar in de digitale economie komt het steeds meer aan op conceptueel denken, brede patroonherkenning en complexe communicatie”.

Macrorom ICT-services en onderwijs
Inspireren

Mede geïnspireerd door deze toespraak sponsort Macrorom ICT-services vanaf 2015 tot heden een aantal (basis) scholen in de regio. Dit wordt gerealiseerd door het beschikbaar stellen van ICT middelen in de vorm van computerapparatuur zoals servers, PC’s en Tablets, die gebruikt kunnen worden tijdens de les. Ook dit jaar zullen wij weer één of meerdere scholen benaderen om aan hen een aantal ICT-middelen ter beschikking te stellen. Bent u nu al voor uw school of non-profit instelling op zoek naar ICT-materiaal of expertise? Neem dan gerust contact met ons op en onderbouw uw vraag zo volledig mogelijk. Wij zullen vervolgens, indien mogelijk, proberen om dit verzoek in samenspraak met u te realiseren.

iTop ITILMicrosoft Team Foundation serverPHP MySQL Dolibarr ERP/CRMDolimed softwareDolibarr preferred partnerKringloop Macrorom ICT-services Scrum RUP Agile methods used by Macrorom

Ter verbetering van onze dienstverlening wordt op deze website van Macrorom ICT-services gebruik gemaakt van cookies.