Bij Macrorom ICT-services voldoet u automatisch aan de AVG

Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordering Gegevensbescherming AVG) van kracht. Dit is de nieuwe privacywetgeving die geldt voor de gehele Europese Unie. De Wet bescherming persoonsgegevens (Wpb) wordt hiermee ongeldig en geldt daardoor niet meer. Dit betekent dat we afspraken maken over hoe er omgegaan wordt met privacy en de verwerking van persoonsgegevens.

Wat betekent de AVG voor u?

In de praktijk verandert er voor u, als klant/gebruiker van Macrorom ICT-services, niets. Om te voldoen aan de eisen van de AVG maken we afspraken over de verwerking van persoonsgegevens. In deze afspraken staat onder andere omschreven hoe we omgaan met privacy, beveiliging en de verwerking van persoonsgegevens. Om er voor te zorgen dat we met iedereen dezelfde heldere afspraken maken, hebben we deze opgenomen in onze algemene voorwaarden. Zo voldoet u, voor de gegevens die u via onze systemen verwerkt, keurig aan de vereisten van de AVG.

Hoe zit het met de verwerkersovereenkomst?

U bent, als klant/gebruiker van Macrorom ICT-services, verwerkingsverantwoordelijke. U gebruikt onze systemen om gegevens te verwerken, en dat maakt ons de verwerker. Dat betekent dat er afspraken gemaakt moeten worden tussen u en Macrorom ICT-services. In die afspraken staat bijvoorbeeld hoe we omgaan met privacy en de beveiliging van persoonsgegevens. In de algemene voorwaarden worden artikel 18 tot en met 29 gekwalificeerd als verwerkersovereenkomst. U hoeft voor het gebruik van onze systemen dus geen losse overeenkomst te sluiten om aan de vereisten van de AVG te voldoen!

Uw gegevens goed beveiligd

Wij vinden het belangrijk dat uw gegevens veilig zijn. Macrorom ICT-services beveiligt uw gegevens daarom op verschillende manieren. Op onze pagina ‘Beveiliging gegevens‘ vertellen we u meer over hoe wij ervoor zorgen dat uw gegevens beschermd blijven. Wist u bijvoorbeeld dat onze medewerkers geheimhoudingsplicht hebben? Bij Macrorom ICT-services zijn uw gegevens veilig!

Bij Macrorom ICT-services is uw privacy gewaarborgd

Ook uw privacy is gewaarborgd. Macrorom ICT-services gaat vertrouwelijk om met uw gegevens en deze worden niet zomaar met derden gedeeld. Benieuwd hoe zorgvuldig wij omgaan met uw privacy? Daar leest u meer over in onze privacyverklaring.

Veelgestelde vragen

Moet de verwerkersovereenkomst geen losse overeenkomst zijn?

Nee, dat hoeft niet. Artikel 28 van de AVG stelt dat “de verwerking door een verwerker wordt geregeld in een overeenkomst of andere rechtshandeling…”. Volgens de AVG kunnen de verwerkingsverantwoordelijke en verwerker in plaats van een individuele verwerkersovereenkomst ook ‘standaardcontractbepalingen’ gebruiken, zoals de algemene voorwaarden.

Ik ben verwerker, kan ik een subverwerkersovereenkomst aanleveren?

Nee, in het geval dat u zelf verwerker bent heeft u meerdere rollen. U bent zodra u gegevens verwerkt via e-Boekhouden.nl ook gegevensverantwoordelijke. U bepaalt namelijk de middelen en het doel van de verwerking. MAcrorom ICT-services is in dit geval de (sub)verwerker. Daardoor moet u een verwerkingsovereenkomst hebben. Deze is verwerkt in de algemene voorwaarden.

Kan ik een eigen verwerkersovereenkomst aanleveren?

Nee, dat is helaas niet mogelijk. We houden de verwerkersovereenkomst voor alle gebruikers gelijk. Het is voor Macrorom ICT-services organisatorisch niet mogelijk om met iedere gebruiker een verschillende overeenkomst te sluiten.

Wanneer ben ik verwerkingsverantwoordelijke?

Een verwerkingsverantwoordelijke is een natuurlijk persoon of rechtspersoon die het doel en de middelen voor verwerking van persoonsgegevens vaststelt. Als klant/gebruiker van Macrorom ICT-services kiest u het doel (de boekhouding) en de middelen (programma’s) voor verwerking van de gegevens die u invult. Daarom sluit u een overeenkomst met de verwerker (Macrorom ICT-services).

Regelt Macrorom ICT-services dat ik overal voldoe aan de eisen voor de AVG?

U moet met alle partijen waar u persoonsgegevens verwerkt afspraken maken. Wat betreft de persoonsgegevens die u verwerkt via Macrorom ICT-services voldoet u aan de eisen van de AVG. Voor andere partijen waar u persoonsgegevens verwerkt zult u zelf actie moeten ondernemen. Macrorom ICT-services kan u hierbij niet ondersteunen.

Ter verbetering van onze dienstverlening wordt op deze website van Macrorom ICT-services gebruik gemaakt van cookies.